Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIO - Przeworsk

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem, często wybieranym przez mieszkańców regionów, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Budowa oczyszczalni przydomowej, jako rozwiązania tymczasowego, możliwa jest również wówczas, gdy dany region objęty jest planami przyłączenia kanalizacji. W naszej ofercie znajdziesz biologiczne przydomowe oczyszczalnie dla małych gospodarstw, liczących od 5 osób, jak i większych, w których skład wchodzi kilkunastu, a nawet 20 użytkowników. Z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące oczyszczania ścieków, rozwiązanie to stało się powszechniejsze niż do niedawna często stosowane szamba ekologiczne. Do zalet oczyszczalni przydomowych należy niski koszt ich eksploatacji, a także bezobsługowość – wymagają jedynie uzupełniania flory bakteryjnej oraz mającego miejsce raz na kilka miesięcy wywozu osadu. Biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń zawartych w domowych ściekach stanowi wydajny sposób ich oczyszczania, a pozostała w wyniku procesów woda II klasy czystości może być wykorzystana do podlewania ogrodu.

 

Przebieg biologicznej neutralizacji ścieków w przydomowej oczyszczalni

Biologiczne oczyszczanie ścieków przebiega w kilku głównych etapach. W pierwszym z nich urządzenia przesiewowe oddzielają większe zanieczyszczenia w formie stałej. Następnie materia nieorganiczna osiada w specjalnych elementach oczyszczalni przydomowej, a cięższe zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika sedymentacyjnego. Organiczne zanieczyszczenia rozkładane są przez bakterie tlenowe i beztlenowe. W ostatnim etapie pozostała materia organiczna opada na dno osadnika końcowego, a oczyszczona woda może zostać wykorzystana do podlewania roślin lub odprowadzona do cieku wodnego, gruntu, albo kanalizacji zbiorczej. Oczyszczalnia biologiczna ma również funkcję przekierowania wtórnego osadu do jednego z wcześniejszych etapów.

Przydomowe oczyszczanie ścieków oparte o procesy biologiczne umożliwiają neutralizację ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych. W eliminacji zanieczyszczeń pochodzących z działalności produkcyjnej, usługowej lub handlowej pomogą przemysłowe oczyszczalnie ścieków, tworzone z wykorzystaniem podobnych rozwiązań technologicznych.

Każdą biologiczną oczyszczalnię naszej firmy można rozbudować do oczyszczalni biologiczno-chemicznej, która umożliwi również eliminację nadmiarów fosforanów, przebiegającą równolegle z oczyszczaniem bakteryjnym. 

Ofertę biologicznych oczyszczalni ścieków kierujemy do mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Przeworska i okolic.