Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne EKO-BIOCh dla Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego

koparka

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna, oprócz eliminacji zanieczyszczeń organicznych, umożliwi znaczne zredukowanie ilości fosforanów w ściekach. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane na terenach aglomeracji, takich jak Rzeszów czy Kielce, oraz obszarach gmin wiejskich przyległych do kilkudziesięciotysięcznych miast, jak Dębica, Jarosław, Jasło, Sanok czy Przemyśl. Z naszej oferty oczyszczalni biologiczno-chemicznych mogą skorzystać mieszkańcy wszystkich podkarpackich miast, w tym Krosna, Nowej Dęby, Mielca, Przeworska czy Stalowej Woli. Wykonujemy projekty chemiczno-biologicznych oczyszczalni również dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym Buska Zdroju, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz Jędrzejowa.

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna stanowi rozbudowaną wersję oczyszczalni biologicznej. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska, ten rodzaj systemu neutralizacji ścieków jest jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem przydomowego oczyszczania ścieków, które można zastosować na terenach aglomeracji miejskich, liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

 

Działanie oczyszczalni biologiczno-chemicznej

Procesy neutralizacji ścieków w oczyszczalni biologiczno-chemicznej zachodzą w zbiorniku z tworzywa sztucznego, podzielonego na komory. Pierwsza sekcja, podzielona na dwie części, pełni rolę osadnika gnilnego. W początkowym etapie oczyszczania dochodzi do oddzielenia tłuszczów i cząstek stałych. W drugiej części tej komory, nazywanej komorą denitryfikacji, ścieki oczyszczane są przez anaeroby, czyli beztlenowe bakterie. Dodanie do sekcji denitryfikacji środka chemicznego PX-112, zawierającego związki siarki, umożliwi pozbycie się nadmiaru fosforanów i ich zredukowanie o ponad 95%.

Druga komora oczyszczalni biologiczno-chemicznej to sekcja nitryfikacji. Tutaj działają bakterie aerobowe, przeprowadzając procesy tlenowego oczyszczania ścieków. W komorze tej mikroorganizmy oraz osad czynny namnażają się, dzięki czemu procesy neutralizacji zanieczyszczeń przebiegają szybciej. Do komory osadu wtórnego, będącej kolejnym elementem biologiczno-chemicznej oczyszczalni, doprowadzane jest powietrze. Znajdująca się w ściekach flora bakteryjna zawracana jest do komory denitryfikacyjnej, gdzie w wyniku sedymentacji tworzy osad. Oczyszczona woda z ostatniej komory może być bezpiecznie odprowadzona do gruntu lub cieku wodnego.